• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт завідувача

Звіт завідувача за 2016/2017


Організатор :


Дата початку: 01.09


Дата завершення: 31.05


Час початку: 17:00


Час завершення: 18:00


Місце проведення заходу: КЗ "ДНЗ № 237"


Опис :

Звіт

завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237

комбінованого типу Харківської міської ради»

за 2016/2017 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» наполегливо та цілеспрямовано працював у 2016/2017 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». КЗ «ДНЗ № 237» розташований на вулиці В. Мельникова, 8/1 і підпорядкований Управлінню освіти адміні-страції Немишлянського району Харківської міської ради. Розташований у типовому приміщенні, має належну матеріальну базу. Групові кімнати обладнані відповідними меблями, куточками для фізичного розвитку дітей, самостійної художньої діяльності, ігровими зонами.

Режим роботи – з 7.00 до 19.00;

заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;

вихідні дні – субота, неділя;

кількість груп – 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку в тому числі 6 груп спеціальних для дітей з патологією опорно-рухового апарату.

затверджений контингент – 232 дитини.

Режим роботи дошкільного закладу 9-ти годинний. Крім того функціонують дві групи з 10,5 годинним режимом роботи та чотири з 12-годинним режимом роботи.

Тривалість дня 9,0 годин 10,5 годин 12,0 годин
Кількість дітей 75 41 116
Кількість працівників 43
За категорією педагогічний медичний обслуговуючий
16 2 25

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 %: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист, 1-музичний керівник, 1 – практичний психолог (відпустка по догляду за дитиною до 3 років), 13 - вихователів.

Якісний склад педагогічних працівників свідчить про те, що переважаюча кількість педагогів має кваліфікаційну категорію «молодший спеціаліст» та «спеціаліст» (малюнок 1).

Мал.1

Вищу освіту мають 9 педагогів, середню спеціальну - 8 педагогів, що становить 53 % та 47% відповідно до загальної кількості педагогів.

Порівняльний аналіз освітнього рівня педагогів закладу

У 2015/2016 навчальному році

2016/2017 навчальний рік

Мал. 2

Рівень освіти педагогів дошкільного закладу порівняно з минулим роком знизився (малюнок 2).

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. З метою підвищення якості освіти навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу. Колектив дошкільного навчального закладу продовжував роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної літератури. З метою ефективного впровадження програми «Дитина» здійснювалася відповідна робота, а саме: значно поповнено арсенал методичної та художньої літератури, ігрового та дидактичного матеріалів, проведено серію методичних заходів для різної категорії педагогічних працівників.

Разом з тим педагоги продовжували впроваджувати в практику роботи з дітьми програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та «Програму розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату» (розділ «Адаптивне фізичне виховання та оздоровлення»). Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовані на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Педагоги дошкільного закладу підвищили рівень професійної майстер-ності, відвідуючи районні методичні заходи та курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (4 вихователі). Практикуються звіти вихователів про проходження курсової підготовки на нарадах при завідувачу.

Упродовж 2016 /2017 навчального року проводилася робота по створенню умов для ефективної професійної діяльності. Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовано на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Таблиця 1

Підвищення рівня педагогічної майстерності

№ з/п Вид діяльності Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %%
2014/2015 2015/2016 2016/2017
1. Курсова підготовка 4 22% 4 20% 4 24%
2. Атестація 4 22% 2 10 % 0 0
3. Самоосвіта 18 100% 20 100% 17 100%
4. Участь в роботі творчих груп 7 39% 7 35% 7 41%
5. Участь у методичних заходах для району 12 70 % 14 20% 17 100%

Педагоги систематично знайомилися з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Усе це сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня безпосередньо на робочому місці, дозволило використовувати у своїй роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві у галузі освіти та науки.

Педагоги відвідували районні методичні об’єднання, під час роботи

яких знайомились з досягненнями колег району, зі шляхами втілення в прак-

тику роботи особистісно-орієнтованого підходу, ділились власними знахідками щодо побудови стосунків з дітьми та батьками. В січні 2017 року в нашому закладі працював клуб вихователів-початківців Немишлянського району на тему «Формування фізичної компетенції дошкільників шляхом організації різнопланової фізкультурно-оздоровчої роботи». А в квітні 2017 року на базі дошкільного навчального закладу на високому рівні відбувся семінар для завідувачів та вихователів – методистів дошкільних навчальних закладів Немишлянського району на тему «Інноваційні підходи до формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності».

Результатом самоосвіти педагогів стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбувалися в дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних завдань, адміністрацією дошкільного навчального закладу були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи з педагогічними працівниками: засідання педагогічної ради, колективні перегляди різних видів діяльності з дітьми, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, анкетування, тестування, що сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та стимулюванню наукового пошуку і впровадження досягнень науки у практику роботи з дітьми. Згідно з річним планом, проводились засідання круглого столу, педагогічні читання, вивчення ефективного педагогічного досвіду, робочі засідання, на яких обговорювались педагогічні інновації, новинки методичної літератури, статті журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», газети «Дитячий садочок». Щоквартально педагоги знайомилися з новинками художньої дитячої та науково-методичної літератури, організовувалися засідання «круглого столу», де відбувалося активне обговорення виданого матеріалу, що дало змогу оновлювати зміст, форми та методи педагогічного процесу, зорієнтувати навчання та виховання на особистість дитини. Окрім традиційних форм роботи проведено: засідання творчих та ініціативних груп, педагогічний клуб, ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги. Використані сучасні інтерактивні форми методичної роботи, в основному, під час проведення педагогічних рад та семінарів: методичний міст, дискусії, «Педагогічне лото», «мозковий штурм», «педагогічна карусель», «довідкове бюро» ділові ігри, анкетування, тестування. Це сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та їх стимулюванню до пошуку і впровадження досягнень педагогічної науки в практику роботи з дітьми дошкільного віку.

Слід відзначити якісний зміст проведених методичних заходів, творчий підхід колективу до їх проведення, що сприяло позитивному накопиченню досвіду роботи педагогів, обміну думками, оновленню змісту роботи з розглянутих питань.

Завдяки професіоналізму та творчому підходу педагогів при підготовці та проведенні педагогічних рад, проблемного семінар для педагогів-фахівців«Виховуємо малих працелюбів», теоретичного семінару «Здорова дитина – багата країна », семінару-практикуму для педагогів неспеціалістів « Мова барвиста, мова багата», колективних та індивідуальних консультацій за наслідками контролю підвищилась професійна майстерність усіх категорій педагогічних працівників з питань охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності та трудове виховання дітей раннього та дошкільного віку в процесі самообслуговування.

Про підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів свідчить ряд колективних переглядів,метою яких стало підвищення професійної компетентності педагогів:

1. Організація господарсько-побутової праці з дітьми старшого дошкільного віку «Спільно дбаємо про порядок» (групи дітей 6-го року життя № 5 вихо-ватель Хмельницька Р.І. та № 7 Кучеревська Н.В.)

2. Перегляд занять з розвитку мовлення в групах дітей раннього віку на тему: «Зимонька – зима»(група № 1 вихователь Горяйнова Н.М.); «Що як звучить» (група № 4 вихователь Кругова О.Б.); «Лялька Марічка купається» (група

№ 11 вихователь Бєлік В.О.); «Вийди, вийди, сонечко» (група № 11 вихователь Літунова І.В.

3. Тематичне заняття з розвитку мовлення з дітьми 4-го року життя «Допоможемо весні» (група № 6 вихователь Чикіш О.М.);

4. Комплексне заняття з розвитку мовлення з дітьми 5-го року життя з використанням ІКТ.

5. День педагогічної майстерності «Фізкультурно-оздоровча робота – шлях до зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини» вихователем Храмцо-вою Н.М.

Однак не проведено заняття з розвитку мовлення (група дітей 5-го року життя № 3 вихователь Євлахова І.П.)

Колективні перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій. Ці форми роботи сприяли виявленню творчих, ініціативних педагогів, розвитку їх природних здібностей та підвищенню професійного рівня. Застосовані інноваційні форми роботи, які сприяли удосконаленню теоретичних знань та практичних умінь присутніх, підвищили їх педагогічну майстерність та творчий потенціал.

Враховуючи основні положення Базового компоненту дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», єдину науково-методичну тему, над якою працює район («Підвищення ефективності та якості освіти шляхом формування професійної компетентності педагогічних працівників»), з метою вдосконалення педагогічної майстерності, а також виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, КЗ «ДНЗ № 237» у 2016/2017 навчальному році працював над науково-методичною темою:

забезпечення ефективності та якості дошкільної освіти, створення оптимальних умов шляхом формування професійної компетентності педагогічних працівників.

Колектив дошкільного навчального закладу розв’язував такі пріоритетні завдання:

1. Удосконалення навичок господарсько-побутової праці як складової економічного виховання.

2. Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного.

3. Створення оптимальних умов для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату.

Протягом навчального року велика увага приділялася роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Робота з цього питання проводилась у тісному зв’язку зі ХСОШ № 11. Облік дітей від народження до 6-ти років організовували працівники дошкільного закладу, які складали списки дітей та проводили роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності залучення дітей до навчального-виховного процесу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Проводились заходи щодо подальшої організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Працював консультативний центр «Батьківський клуб». Робота Консультативного пункту розпочата відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.06.2011

№ 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї». До роботи були залучені всі педагоги і фахівці дошкільного закладу: завідувач, вихователь-методист, вихователі, сестра медична старша, музичний керівник.

З батьками були проведені консультації, лекторії, теоретичний семінар, тестування, батьківські збори.Така робота дозволила: надати всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім`ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізіологічних особливостей, культурних потреб; сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім`ї; забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

Розглядались питання:

· «Розвиток мовлення як важлива передумова підготовки дітей до шкільного навчання» (консультація);

· «Шляхи соціалізації дітей дошкільного віку» (ділова гра);

· «Психологічна готовність дітей до школи» (семінар);

· «Готуємо дитину до школи» (розвивальне заняття);

· «Особливості вольової та мотиваційної готовності до навчання шестирічних» (консультація).

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Разом з педагогами ХСШ № 11 були проведені спільні заходи:

- «Проблема адаптації першокласників до школи» (круглий стіл);

- «У школу зі стійкими навичками» (зустріч батьків з учителями початкових класів);

- « Готовність дитини до шкільного навчання »(анкетування);

- «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» (мето-дичний міст;

- «Створюємо для дитини «ситуацію успіху» (консультація);

- спільний перегляд уроків з математики та занять з логіко-математичного та планувати заходи для підвищення професійної компетентності вихователів.

Керуючись законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних задач, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження дітей, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах, здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, що мають дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади та мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, організовувалась у різних напрямках, а саме:

- Дні відкритих дверей: «Організація життєдіяльності дошкільників»,

«Розвивальний простір, сприятливий для виникнення самостійної діяльності дошкільників»;

- засідання «Школи молодих батьків»: «Єдність вимог дошкільного

закладу та сім ї щодо організації харчування»; « Шануємо національні тра-диції»; «Рухова активність і фізичне здоров’я малюків»; « Роль української казки в розвитку мовлення дитини»; «Як вберегти дитину від травмування вдома і на вулиці».

- консультації: «Соціалізація дитини в родині», «Загартування у дитячому садку та сім’ї», «Підготовка дітей до школи»;

- тематичні виставки для батьків: «Природа вчить доброти», «Великодні подарунки».

У дошкільному закладі педагогами проводилась роз’яснювальна та просвітницька робота з сім’ями, які потребують соціального захисту; здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, де виховуються діти пільгових категорій. В дошкільному навчальному закладі виховуються діти із зони АТО (12 чол.), Криму (1 чол.) яким приділяється особлива увага педагогів :

- група № 1 - Панчук Максим;

- група № 2 - Ілюшин Максим;

- група № 4 - Курячий Олексій;

- група № 6 - Юхименко Софія, Єкімова Марія;

- група № 7 - Бородіна Віка, Костенко Злата, Родона Аміна, Ковальо-

ва Єва, Красінський Ярослав, Коровушкіна Таїсія, Луцик

Микола;

- група № 10 – Коновалов Кирило.

Заслуговує на увагу інформаційне забезпечення батьків. Методична служба закладу прикладала максимум зусиль для забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Задля цього працівниками закладу регулярно оновлювався та поповнювався інтернет-сайт ДНЗ, на якому було викладено найнеобхіднішу інформацію з роботи дошкільного закладу, висвітлювались найважливіші події. Тут кожен бажаючий мав можливість переглянути фотоматеріали з виставок, перегорнути сторінки з життя дитячого садка, набути нових знань з питань виховання та розвитку малечі: «Школа батьків», «Сторінка психолога», «Корисні посилання», «Вас чекають в кожній групі» та ін. На сайті дошкільного навчального закладу можна було знайти відповіді на чимало різних питань щодо організації роботи закладу, поцікавитись, чим живе дитячий садок, ознайомитись з новинами, отримати потрібні консультації, ознайомитись з цікавими статтями про розвиток умінь і навичок своїх малюків, дослухатись до порад фахівців та провести дискусію з різних, іноді дуже складних питань.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній міській освітній мережі «ІСУО». Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

Під час аналізу планування роботи дошкільного навчального закладу було визначено, що педагоги, в основному, дотримувались таких прин-ципів, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.

Головні річні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. Однак, результативність роботи педагогів з батьками частково залишалася поза контролем (профілактика дитячого травматизму в побуті, питання морально-етичного виховання).

Протягом 2016/2017 навчального року продовжувалась контрольно-діагностична діяльність закладу у напрямку організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу шляхом продовження цілеспрямованої роботи з використанням таких видів контролю, як попереджувальний та поточний, що сприяло підвищенню успішності діяльності педагогів і позитивно вплинуло на результативність освітньо-виховного процесу в цілому.

Протягом 2016/2017 навчального року адміністрація дошкільного закла-ду разом з батьківським комітетом дошкільного навчального закладу працю-вала над зміцненням матеріально-технічної бази. Дошкільний заклад було пов-ністю забезпечено пральним порошком, миючими та дезинфікуючими засоба-ми.

Завдяки залученню благодійних внесків батьків за період з 01.09.2016 по 31.05.2017 здійснено поточні ремонти приміщень дошкільного навчального закладу, поліпшено навчально-методичну базу, придбані для зміцнення матеріально-технічної бази товари і матеріальні цінності:

№ з/п Найменування товарів, матеріальних цінностей Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Миючі засоби 2499,51 9188,87 600,00 ДНЗ
2. Господарські товари 23528,91 ДНЗ Швабри, щітки для пола, мітли, віники, радіатор,електролампи, крани для водовідведення, кран- букси, муфти, шланги, коліно, москітна сітка, замки, секретки для замків, граблі, бачок сантехнічний, змішувачі для водопостачання, лічильник холодної води, малярні стрічки для вікон, кахлі, гіпсокартон, шпаклівка, патрони, коробка автомат, пензлі, макловиці.
3. Постільна білизна 4015,00 гр. № 11, гр. № 1 Волик І.Ю (гр. № 1) 4 комп. гр. № 11 (20 комп.)
4. Канцтовари 441,15 ДНЗ файли, скрепки, ручки, обкла-динки, папки, скотч, ватман, чорнила, подушка штемпельна
5. Медикаменти - - -
6. Посуд: - кухонний посуд - кухонний посуд 3882,00 гр. № 8 гр. № 3 гр. № 4 ДНЗ гр. № 6 Красинська Ю.В.(посуд) Посуд (гр. № 8) Посуд (гр. № 3) Посуд (гр. № 4) Каструля (5,5 л) ДНЗ Посуд (гр. № 6)
7. Килимове покриття - - -
8. Меблі 30618,00 гр. № 4 (4) ДНЗ гр. № 6 гр. № 1(5) гр. № 5 гр. № 8 гр. № 9 гр. № 6 гр. № 5 ДНЗ гр. № 7(28) гр. № 2 (22) гр..№ 11 (20) Жданкіна В.А.(стіл дитячий), Жданкіна В.А.(ліжко дитяче), Комод (ДНЗ) Лавка для роздягальні (гр. № 6), Ліжко дитяче (гр. № 1), Тумба по ескізу, шафа (гр. № 5) Стілець ISO (гр. № 8) Лавка для роздягальні (гр. № 9), Стілець ISO (гр. № 6) Стілець м’який, Стілець ISO, стіл журнальний Стілець дитячий (гр. № 7) Стілець дитячий (гр. № 2) Стілець дитячий (гр. № 11)
9. Дидактичні матеріали, посібники, банери 4864,65 ДНЗ таблички, кармани, наклейки, журнали, книги, меню-вимога, банер (на спортивну тематику), стенд с карманом
10. Технологічне обладнання: - - -
11. Технічні засоби: - телефон TEXET; - мишка безпровідна - кабель USB 358,90 199,00 49.00 ДНЗ телефон TEXET, - мишка безпровідна, кабель USB
12. Засоби пожежога-сіння: - технічне обслугову-вання вогнегасників; - технічне обслугову-вання внутрішніх пожежних кранів; - повірка діелектрик-чних килимків: - придбання вогнегасників 1447,00 975,00 ДНЗ 18 шт. Карасьов С.В. (гр. № 1) Вогнегасник ВВК 1,4 (3 шт.)
13. Іграшки 3090,00 гр. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ляльки, мольберт, конструктор
14. Продукти харчування (вода гарантованої якості) 4512,5 ДНЗ
15. Спецодяг - - -
16. Придбання фарби 816,00 ДНЗ

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення охорони праці і безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2016/2017 навчального року були проведені ремонті роботи:

№ з/п Найменування видів робіт Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій систе-ми водовідведення та водопостачання 4953,00 гр. № 2, туалетна кімната на І поверху, гр. № 3, гр. № 6, гр. № 11, гр. № 5 - заміни каналізацій-ного трубопроводу у групі; - усунення течі крана на басейні; - демонтаж і монтаж лічильника холодного водопостачання та з’єднувальних деталей - заміна кран букси у туалетній кімнаті; - ремонт змішувачів; - ремонт запірної арматури в підваль-ному приміщенні
2. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі електроосвіт-лення 1710,00 Харчоблок, примі-щення закладу, підвальне приміщення - поновлення роботи електрокотла КПЕ-60; - демонтаж та монтаж коробки автомат; - підключення розподільчої коробки; - Світильники, заміна розеток та патронів
3. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі опалювання 370,00 підвальне приміщення - відглушення ІТП для гідравлічного випробування.
1 2 3 4 5
4. Ремонт технологічного обладнання 200,00 харчоблок - технічне обстеження електроплити ЕТШК - 4Д та електро-сковороди СЕ4 - 0.25
5. Дератизація ( дезинфек-ція ) приміщення ДНЗ 550,00 ДНЗ Листопад 2016, березень 2017
6. Придбання піску Благодійна допомога гр.. Аванасева К. № 8
7. Покіс трави на території ДНЗ 1500,00 ДНЗ Вересень 2016, травень 2017
8. Повірка засобів вимірю-вальної техніки 661,63 ДНЗ Манометри,плити, ваги, лічильника, пломбування
9. Ремонт комп’ютерної та оргтехніки (принтер) 340,00 ДНЗ Заміна магнітного вала, заміна дозуючого леза.
10. Оформлення документації систем електро-,-водотепло-постачання
11. Ремонтні роботи вхідних дверей 275,00 ДНЗ Ремонт петель та замка на стальній двері
12. Дослідження засобів захисту із діелектричної резини 340, 00 ДНЗ Діелектричні килимки (15 штук), діелектричні рукавички (1 пара).
13. Ремонтні роботи (реконструкція східців на ганку пральні) 3500,00 ДНЗ Реконструкція східців на ганку пральні
14. Відновлення пісочниць 780,00 ДНЗ Виготовлення дерев’яних фігур
15. Зварювальні роботи 300,00 Паркан на території ДНЗ
16. Оформлення доку-ментації Державної реєстраційної служби м. Харкова для акта реє-страції статуту в дошкільному навчальному закладі 490,00 ДНЗ Акт реєстрації статуту в ДНЗ
17. Перебортування колеса для тачки 30,00 ДНЗ Склеювання камери в трьох місцях
18. Поліграфічні послуги 1962,17 ДНЗ Заправка картриджів, кольорове друкування

Організація ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі відповідає завданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника.

Добір та розташування іграшок та ігрового матеріалу в групах відповідає вимогам інструктивно-методичного листа МОН України від 18.07.2008 №1\9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Однією з важливих складових предметного середовища кожної групи є іграшки, що створюють оптимальні умови для розвитку дитини, які визначає Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Багато придбано різних іграшок: предмети лялькового вжитку; транспорт, техніка, споруди; іграшки для ігор з піском, снігом, водою, тощо.

Окреме місце в кожній групі займають настільні ігри, сенсорні іграшки, спортивно-моторні, будівельно-конструктивні іграшки. Для успішної реалізації роботи з ігрової діяльності вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з батьками. Для цього в кожній групі виготовлені папки-пересувки, в яких батькам надавались практичні поради і рекомендації. Вихователями планувались і проводились бесіди, консультації з батьками з даного питання. Педагоги намагались активізувати всіх членів родини з метою формування правильного розуміння щодо забезпечення всебічного розвитку дитини за допомогою гри.

Територія закладу дбайливо прикрашена квітниками, облаштована сучасними декоративними клумбами. Обладнання дошкільного навчального закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року. Ремонтні роботи проводились співробітниками дошкільного закладу та батьками.

Але потребує капітального ремонту покрівля над групами № 6 і № 10, встановлення парапету, стокового трубопроводу з покрівлі; потребує продовження ремонту система теплопостачання в медичному кабінеті і рекреаціях дошкільного закладу; аварійна ситуація з системою водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6 і № 10, аварійна ситуація з крильцем пральні, східців до групи № 3, необхідно щорічне поновлення сходів рекреацій І і ІІ поверху в приміщенні ДНЗ, потребують поточного ремонту групові приміщення, приміщення музичної зали, ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках, асфальтування доріжки до ігрових майданчиків групи № 2, № 9, № 10.

Харчоблок закладу укомплектований персоналом відповідно до штатних розписів. Роботу харчоблоку забезпечують: шеф-кухар, кухар, підсобний робітник, комірник. Працівники харчоблоку своєчасно проходять медичний огляд, здають систематично санітарний мінімум (останній – 02.07.2016, 04.07.2016), про що свідчать відмітки в протоколі прийняття заліку з санітарного мінімуму.

У закладі в наявності документація щодо організації харчування дітей відповідно до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, номенклатури справ та інформаційні документи, які регламентують роботу щодо організації харчування дітей.

У всіх групах, коморі, на харчоблоці дотримується санітарно-гігієнічний режим відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Кожна група оформила куточки помічника вихователя, де розміщено правила миття посуду, використання миючих засобів. На харчоблоці обладнано постійний куточок кухаря, в якому розміщено список дітей, які потребують дієтичного харчування, норми харчування, вимоги щодо обробки сировини тощо.

На харчоблоці, у приміщеннях груп наявні інструкції щодо правил миття кухонного та столового посуду, інвентарю, обладнання, які неухильно виконуються персоналом закладу.

Постачання продуктів харчування здійснювало КП «Дошкільне харчування». У дошкільному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму та приготування І та ІІІ страв використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться її перевірка та обробка. Сестра медична старша Книшенко І.С., комірник Липчанська О.О. ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови зберігання.

У дошкільному навчальному закладі харчування дітей організоване згідно з показниками їх здоров’я (ступінь фізичного розвитку дітей, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, індекс здоров’я тощо) – дієтичне харчування для 4 дітей відповідно до наданих довідок.

Вихователі та помічники вихователів ґрунтовно обізнані щодо питань культурно-гігієнічного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Дитина» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей навчали сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками.

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачу. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі були показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань). Оцінка рівня фізичного розвитку проводилась з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3-х років – 1 раз на місяць, від 3-х років до 6- ти років – 1 раз у квартал. Одночасно з цим враховувались й абсолютні показники приросту маси тіла за певний проміжок часу, які заносились у журнал антропометрії. Особлива увага приділялась дітям із групи ризику (діти з надлишком або дефіцитом маси тіла).

З 01 січня 2017 року Харківською міською радою були встановлені такі норми харчування:

- у групах дітей раннього віку з 9-10,5-12-годинним перебуванням у заклад - 18,00 грн (з розрахунку: 10,80 грн – батьківська плата бюджетні кошти та 7,20 грн – бюджетні кошти);

- у групах дітей дошкільного віку з 9-10,5-12-годинним перебуванням у заклад - 23,00 грн (з розрахунку: 13,80 грн – батьківська плата бюджетні кошти та 9,20 грн – бюджетні кошти );

Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Так було встановлено знижку з плати за харчування дитини на 50% від вартості харчування Вигорчук І. ( гр. № 2), Андре