• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Охорона праціОХОРОНА ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАКЛАДУ

/Files/images/фото сайт 19.jpg

ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДОРОСЛИХ

/Files/images/фото измеряем давлени.jpg

Медична сестра відповідає за життя та здоров’я не лише дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, а й його працівників. Часом можуть траплятися ситуації, коли треба допомогти своєму колезі, зокрема виміряти артеріальний тиск. Аби результат вимірювання був максимально достовірним, слід дотримуватися таких правил.

· Міряйте артеріальний тиск (АТ), поки обстежуваний перебуває у стані спокою, після 5-хвилинного відпочинку. Якщо він щойно поїв, спожив міцногочаю, кави, покурив, міряйте АТ лише через 30 хвилин.

· Перед вимірюванням тиску простежте, щоб обстежуваний посидів у теплому зручному приміщенні, максимально розслабився.

· Найбільш розповсюдженим методом вимірювання АТ є аускультативний з накладанням манжети на плече та використанням спеціальних приладів - тонометра та фонендоскопа. Важливо, щоб розміри манжети відповідали розміру руки. Для пацієнтів з надмірною вагою існують спеціальні манжети більшої ширини і довжини.

· Манжету накладають на плече так, щоб її нижній край був на 2-3 см вище внутрішньої складки ліктьового згину.

· Вимірювання АТ краще здійснювати в сидячому положенні. Руку необхідно повністю розслабити і тримати нерухомо до кінця виміру, зручно розташувавши її на рівні серця.

· Повітря у манжету нагнітається грушею до тих пір, поки показання тонометра не перевищать рівень зникнення пульсу на 30 мм рт.ст.

· Тони прослуховують за допомогою стетоскопа. При випусканні повітря момент появи тонів відповідає систолічному АТ, а повне зникнення тонів при подальшому вислуховуванні – діастолічному АТ.

· Рекомендується вимірювати АТ на обох руках.

· Повторні виміри проводяться через 1-2 хвилини. Оцінюються середні значення АТ, найбільш наближені до фактичного АТ.

· Усі показання слід занотовувати у щоденник, що дасть змогу адекватно оцінити ефективність терапії. На сьогодні існують інші методи реєстрації АТ, зокрема електронними напівавтоматичними тонометрами, що відрізняються зручністю вимірювання.

· Доведено, що оптимальний рівень АТ – це менше 120/80 мм рт. ст.Для визначення ступеня підвищення АТвикористовуютьнаступну класифікацію.

Визначення ступеня підвищення артеріального тиску

Категорія АТ Систолічний АТ, мм рт. ст. Діастолічний АТ, мм рт. ст.
Нормальний <120 та <80
Передгіпертензія 120 - 139 або 80 - 89
I ступінь АГ 140 - 159 або 90 - 99
IIступінь АГ 160 - 179 або 100 - 109
IIIступінь АГ >180 або>110

Згідно рекомендацій Американської діабетичної асоціації (2006) оптимальний АТ у хворих на цукровий діабет не повинен перевищувати 130/80 мм рт. ст. При цьому у хворих на цукровий діабет з ураженням нирок необхідно прагнути до утримання ще більш низьких цифр АТ, які мають не перевищувати 125/75 мм рт. ст.

Охорона праці — це:

· система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності;

· діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці;

· дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Вступний інструктаж з охорони

праці проводиться:

 1. З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову). Незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади.
 2. З учнями або вихованцями, які прибули в організацію для проходження виробничої практики
 3. З вихованцями навчально – виховному закладі перед початком трудового і професійного навчання в групах, майстернях, тощо.
 4. За програмою, розробленою службою охорони праці і затвердженою керівником навчально – виховного закладу.
 5. Проведення інструктажу реєструється у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Позаплановий інструктаж

проводиться:

 • при введенні в дію нових або переглянутих актів по охороні праці;
 • при зміні технологічного процесу, або зміні модернізації устаткування, приладів та інструментів;
 • про порушення працівником, вихованцем нормативних актів, аварій чи отруєнь;
 • на вимогу працівників органу державного нагляду за охорону праці, вище стоячої організації або державної виконавчої влади у випадку якщо виявлено працівником незнання безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці.
 • При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше ніж 60 днів;
 • обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причини і обставин, що викликали необхідність його проведення

Повторний (позаплановий) інструктаж

Повторний інструктаж має на меті забезпечити краще засвоєння працівниками початкових знань і правил безпечного виконання роботи. Він супроводжується усім опитуванням для з’ясування ступеня засвоєних знань.

Інструктаж можна проводити для групи працівників, вихованців однієї професії, проте в групі не повинно бути більше 15-20 чоловік.

Керівництво навчального закладу встановлює для кожного підрозділу і для різних професій строки періодичного інструктажу, враховуючи при цьому, що кожний співробітник, вихованець повинен проходити повторний інструктаж не рідше як два рази на рік, а при роботі з підвищеною небезпекою, джерелами іонізуючих випромінювань - не рідше як 4 рази на рік.

Якщо деякі працівники порушують інструкції з техніки безпеки, а також у зв’язку з нещасним випадком, керівник підрозділу призначає позачерговий (повторний) інструктаж.

Кожний працівник, учень, з яким трапився нещасний випадок, після відновлення працездатності і перед тим, як приступити до роботи, проходить в обов’язковому порядку інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.

Повсякденний (поточний) інструктаж

Повсякденний(поточний) інструктаж проводиться:

 • перед початком роботи,
 • після доручення нової роботи,
 • під час роботи, у процесі нагляду за ходом виконання дорученої роботи,
 • при особистому звертанні працівника або вихованця,

Інструктаж має на меті ознайомити працівника, вихованця з безпечними способами виконання дорученої роботи.

Повсякденний інструктаж має бути коротким, містити чіткі, конкретні вказівки і в разі потреби супроводжуватись показом правильних і безпечних прийомів роботи.

У процесі роботи керівник зобов’язаний систематично контролювати виконання кожним вихованцем або працівником даних йому під час інструктажу вказівок. Для працівників та вихованців, які не виконують інструкцій з техніки безпеки, інструктаж потрібно повторити.

Діючим законодавством не встановлена форма документа, в який вносився б запис про те, якщо працівник проінформований керівником під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторах, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Такі записи можуть бути внесені в особливу картку (форма Т-2). Затверджену Міністерством статистики України наказом від 2 серпня 1993р. №180, або акт атестації робочого місця.

Цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж провидиться при:

 • при виконанні разових робіт, не пов’язаними з безпосередніми обов’язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами закладу тощо);
 • ліквідації аварій, стихійного лиха;
 • при проведенні робіт на які оформлюються наряд – дозвіл та інші документи;
 • екскурсіях по закладу, за межі закладу;
 • організація масових заходів з вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).
Кiлькiсть переглядiв: 156

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.